Στοιχεία Εργασίας P079

Κωδικός Εργασίας: P079
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΕΤΕΡΟΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 3d-4f ΛΑΝΘΑΝΙΔΙΚΑ ΥΒΡΙΔΙΚΑ MOF ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Συγγραφείς:

Αικατερίνη Γαβριήλ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ρ. Τεκίδου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αθανάσιος Σαλίφογλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεματική Περιοχή:

Υλικά - Νανοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Saturday, Jun 06 - 11:15
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 12