Στοιχεία Εργασίας P0311

Κωδικός Εργασίας: P0311
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Αριθμητική Μελέτη της Αλληλεπίδρασης Μικροφυσαλίδας με Ελαστική Επίστρωση με Στερεό Τοίχωμα μέσα σε Ιξώδη Ροή

Συγγραφείς:

Μαρία Βλαχομήτρου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Νίκος Πελεκάσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Θεματική Περιοχή:

Φαινόμενα Μεταφοράς
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Saturday, Jun 06 - 12:30
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 10