Στοιχεία Εργασίας P0388

Κωδικός Εργασίας: P0388
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

PAH exposure and lung cancer risk assessment by internal dosimetry metrics: The case of biomass use for residential heating

Συγγραφείς:

Δημοσθένης Σαρηγιάννης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δημήτριος Ζηκόπουλος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σπυριδούλα Νικολάκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μαριάνθη Κερμενίδου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σπύρος Καρακίτσιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεματική Περιοχή:

Ειδική Συνεδρία στην Ασφάλεια – Υγιεινή
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Saturday, Jun 06 - 10:30
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 04