Στοιχεία Εργασίας P0115

Κωδικός Εργασίας: P0115
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Μελέτη της χρήσης μικροφυκών στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων τυροκομείου με ταυτόχρονη παραγωγή βιοκαυσίμων

Συγγραφείς:

Όλγα Τσολχά, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Αθανασία Τεκερλεκοπούλου, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Χρήστος Ακράτος, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Σταματία Μπέλλου, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Βιολογίας
Γεώργιος Αγγελής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Βιολογίας
Σταύρος Παύλου, α ) Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών και β) Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας, Πάτρα
Δημήτριος Βαγενάς, α) Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και β) Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας, Πάτρα

Θεματική Περιοχή:

Ειδική συνεδρία στην Βιοενέργεια
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Saturday, Jun 06 - 12:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 12