Στοιχεία Εργασίας P0208

Κωδικός Εργασίας: P0208
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΕ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ - ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΑΖΑΣ

Συγγραφείς:

Ιωάννης Σαρακατσιάνος, Χημικών Μηχανικών, ΑΠΘ
Κ. Αδαμόπουλος, Χημικών Μηχανικών, ΑΠΘ
Β. Σαμανίδου, Τμήμα Χημείας, ΑΠΘ
Α. Γούλα, Γεωπονική Σχολή, ΑΠΘ

Θεματική Περιοχή:

Ειδική Συνεδρια στα Τρόφιμα
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Saturday, Jun 06 - 11:15
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 13