Στοιχεία Εργασίας P059

Κωδικός Εργασίας: P059
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΣΥΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΥΘΡΑΣ ΙΛΥΟΣ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Συγγραφείς:

Ιάκωβος Ιακωβίδης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Δημήτριος Ζάγκλης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Χριστάκης Παρασκευά, Πανεπιστήμιο Πατρών

Θεματική Περιοχή:

Περιβάλλον
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Saturday, Jun 06 - 12:15
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 04