Στοιχεία Εργασίας P0177

Κωδικός Εργασίας: P0177
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Μελέτη της εκχύλισης των πολυφαινολών κατά την διεργασία της οινοποίησης και χαρακτηρισμός του κρασιού ως προς την εντοπιότητα και την ποικιλία με βάση το φαινολικό προφίλ

Θεματική Περιοχή:

Ειδική Συνεδρια στα Τρόφιμα
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Saturday, Jun 06 - 11:00
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 13