Στοιχεία Εργασίας P0224

Κωδικός Εργασίας: P0224
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Rethinking organic aerosol sources in Greece

Συγγραφείς:

Ευαγγελία Κωστενίδου, Πανεπιστήμιο Πατρών / ΙΤΕ ΕΙΧΗΜΥΘ
Χρήστος Καλτσονούδης, Πανεπιστήμιο Πατρών / ΙΤΕ ΕΙΧΗΜΥΘ
Καλλιόπη Φλώρου, Πανεπιστήμιο Πατρών / ΙΤΕ ΕΙΧΗΜΥΘ
Ευάγγελος Λούβαρης, Πανεπιστήμιο Πατρών / ΙΤΕ ΕΙΧΗΜΥΘ
Μάγδα Ψυχουδάκη, Πανεπιστήμιο Πατρών / ΙΤΕ ΕΙΧΗΜΥΘ
Σπύρος Πανδής, Πανεπιστήμιο Πατρών / ΙΤΕ ΕΙΧΗΜΥΘ / Carnegie Mellon University

Θεματική Περιοχή:

Περιβάλλον
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Saturday, Jun 06 - 13:00
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 04