Στοιχεία Εργασίας P0457

Κωδικός Εργασίας: P0457
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ La0.8Sr0.2Co0.2Fe0.8O3-δ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΛΩΣΗΣ

Συγγραφείς:

Συμεών Μπεμπέλης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Βασίλειος Κουρνούτης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αλέξανδρος Σαφάκας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Frank Tietz, Institute for Energy and Climate Research (IEK -1), FZ Jülich, Germany

Θεματική Περιοχή:

Τιμητική Συνεδρία για τον Καθ. Κ. Βαγενά
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 10:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 04