Στοιχεία Εργασίας P064

Κωδικός Εργασίας: P064
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΦΥΣΑΛΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΥΣ μ-ΑΓΩΓΟΥΣ ΣΕ ΜΗ-ΝΕΥΤΩΝΙΚΟ ΡΕΥΣΤΟ

Θεματική Περιοχή:

Φυσικές διεργασίες
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 10:15
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 11