Στοιχεία Εργασίας P058

Κωδικός Εργασίας: P058
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Μοντελοποίηση και προσομοίωση διεργασιών προσρόφησης με βαθμιδωτή μεταβολή της πίεσης (PSA) για τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από απαέρια καύσης

Συγγραφείς:

Γεώργιος Νικολαΐδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Ευστάθιος Κικκινίδης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Μιχαήλ Γεωργιάδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Θεματική Περιοχή:

Φυσικές διεργασίες
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 11:15
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 11