Στοιχεία Εργασίας P055

Κωδικός Εργασίας: P055
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΣΕ ΠΟΡΩΔΕΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΛΑΪΚΗΣ ΦΑΣΗΣ

Συγγραφείς:

Σοφία Γιάχο, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών/ ΙΤΕ-ΙΕΧΜΗ
Βαρβάρα Συγγούνη, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Χριστάκης Παρασκευά, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών/ ΙΤΕ-ΙΕΧΜΗ

Θεματική Περιοχή:

Φυσικές διεργασίες
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 11:30
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 11