Στοιχεία Εργασίας P0464

Κωδικός Εργασίας: P0464
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΗΓΜΕΝΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

Συγγραφείς:

Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος, Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Αλέξανδρος Κοψαχείλης, Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Κωνσταντίνα Ζαφείρη, Green Technologies ΕΠΕ
Μιχαήλ Κορνάρος, Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Θεματική Περιοχή:

Περιβάλλον
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 18:30
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 10