Στοιχεία Εργασίας P0474

Κωδικός Εργασίας: P0474
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Συγγραφείς:

Αγγελική Μπρούζγου, Εργαστήριο Εναλλακτικών Συστημάτων Μετατροπής Ενέργειας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Φωτεινή Τζορμπατζόγλου, Εργαστήριο Εναλλακτικών Συστημάτων Μετατροπής Ενέργειας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Παναγιώτης Τσιακάρας, Εργαστήριο Εναλλακτικών Συστημάτων Μετατροπής Ενέργειας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Θεματική Περιοχή:

Τιμητική Συνεδρία για τον Καθ. Κ. Βαγενά
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 11:30
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 04