Στοιχεία Εργασίας P0165

Κωδικός Εργασίας: P0165
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΟΜΟΓΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΟΥ HCOOH

Συγγραφείς:

Αγορίτσα Σχιζοδήμου, Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ
Ιωάννης Κωτούλας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ
Γεώργιος Κυριάκου, Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ

Θεματική Περιοχή:

Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχημεία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 18:30
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 13