Στοιχεία Εργασίας P0141

Κωδικός Εργασίας: P0141
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Μελέτη της επίδρασης της φόρτισης του καταλύτη (Ru) στην αντίδραση της Υδρογόνωσης του Διοξειδίου του Άνθρακα με τη χρήση του φαινομένου NEMCA σε πρωτονιακό αγωγό

Συγγραφείς:

Ιωάννα Καλαϊτζίδου, Πανεπιστήμιο Πατρών/ Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Αλέξανδρος Κατσαούνης, Πανεπιστήμιο Πατρών/ Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Κωνσταντίνος Βαγενάς, Πανεπιστήμιο Πατρών/ Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Θεματική Περιοχή:

Τιμητική Συνεδρία για τον Καθ. Κ. Βαγενά
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 10:15
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 04