Στοιχεία Εργασίας P0347

Κωδικός Εργασίας: P0347
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Μαθηματική μοντελοποίηση αντίθετης διφασικής ροής σε υδατοδιαβρεκτά πορώδη υλικά για την παρασκευή στηριζόμενων καταλυτών Μολυβδαινίου σε κυλινδρικά τεμαχίδια γ-αλουμίνας

Συγγραφείς:

Δημήτριος Αβραάμ, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας/Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, ΠΕ Ημαθίας
Μαρία Γούλα, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας/Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Θεματική Περιοχή:

Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχημεία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 18:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 13