Στοιχεία Εργασίας P0162

Κωδικός Εργασίας: P0162
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Μελέτη της αποτελεσματικής διαχυτότητας των μορίων του νερού σε πολυμερικές μεμβράνες με ενσωματωμένους Νανοσωλήνες Άνθρακα, μέσω της μεθόδου kinetic Monte Carlo.

Συγγραφείς:

Παναγιώτης Μερμίγκης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών - ΙΕΧΜΗ
Δημήτρης Τσαλίκης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών - ΙΕΧΜΗ
Βλάσης Μαυραντζάς, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών - ΙΕΧΜΗ

Θεματική Περιοχή:

Φαινόμενα Μεταφοράς
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 15:30
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 11