Στοιχεία Εργασίας P0179

Κωδικός Εργασίας: P0179
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Μελέτη του μηχανισμού ηλεκτροχημικής συναπόθεσης Ni-MWCNT/Al2O3 και της εκλεκτικής απόθεσης MWCNT

Συγγραφείς:

Αντώνης Καραντώνης, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ
Φαίδων Γιάννόπουλος, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ
Νικολίνα Χρονοπούλου, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ
Ευαγγελία Παυλάτου, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ
Δημήτριος Παντελής, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ

Θεματική Περιοχή:

Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχημεία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 11:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 13