Στοιχεία Εργασίας P0122

Κωδικός Εργασίας: P0122
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Χρήση ορυκτών ως φορέων οξυγόνου στην διεργασία καύσης με χημική ανάδραση (Chemical Looping Combustion)

Συγγραφείς:

Αντιγόνη Εύδου, ΑΠΘ & ΙΔΕΠ / ΕΚΕΤΑ
Ewelina Ksepko, Institute for Chemical Processing of Coal, Poland
Βασίλειος Ζασπάλης, ΑΠΘ & ΙΔΕΠ / ΕΚΕΤΑ
Λώρη Ναλμπαντιάν, ΙΔΕΠ / ΕΚΕΤΑ

Θεματική Περιοχή:

Ενέργεια
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 15:30
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 10