Στοιχεία Εργασίας P0145

Κωδικός Εργασίας: P0145
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

The effect of tailoring the synthetic strategy on the final copper oxide structure

Συγγραφείς:

Ευαγγελία Καραξή, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο , Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Ιωάννης Καρτσωνάκης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο , Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Κωνσταντίνος Χαριτίδης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο , Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Θεματική Περιοχή:

Υλικά - Νανοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 11:15
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 12