Στοιχεία Εργασίας P0373

Κωδικός Εργασίας: P0373
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Gas diffusion layer reconstruction and fuel cell modeling

Συγγραφείς:

Ευγένιος Σκούρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδα / Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας, Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής Επιστημών, Πάτρα
Αναστασία Πέτση, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας , Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής Επιστημών, Πάτρα
Αλέξανδρος Καλαράκης, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδα / Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πάτρα , Ελλάδα & του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας , Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής Επιστημών, Πάτρα
Βασίλης Μπουργανός, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας , Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής Επιστημών, Πάτρα

Θεματική Περιοχή:

Φαινόμενα Μεταφοράς
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 17:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 11