Στοιχεία Εργασίας P068

Κωδικός Εργασίας: P068
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΒΡΟΧΟΥ ΜΕ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΣ ΡΟΕΣ

Συγγραφείς:

Μαγδαληνή Καλαϊτζίδου, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μιχαήλ Γεωργιάδης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Παντελής Λογγινίδης, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Θεματική Περιοχή:

Μηχανική διεργασιών & συστημάτων
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 11:00
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 10