Στοιχεία Εργασίας P0425

Κωδικός Εργασίας: P0425
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Προσομοίωση αέριας φάσης αντιδραστήρα πλάσματος με λεπτομερή μοντέλα

Συγγραφείς:

Σωτήρης Μουχτούρης, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Γεώργιος Κόκκορης, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης &και Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Θεματική Περιοχή:

Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχημεία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 19:00
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 13