Στοιχεία Εργασίας P0313

Κωδικός Εργασίας: P0313
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Άνωση παραμορφώσιμης φυσαλίδας σε ιξωδοελαστικό διάλυμα: Ανάλυση της ασυνεχούς μεταβολής της ταχύτητας ανόδου με αύξηση του όγκου της

Συγγραφείς:

Δημήτρης Φραγγεδάκης, Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιωάννης Δημακόπουλος, Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιωάννης Τσαμόπουλος, Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Θεματική Περιοχή:

Φαινόμενα Μεταφοράς
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 18:15
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 11