Στοιχεία Εργασίας P0102

Κωδικός Εργασίας: P0102
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Συστηματική επιλογή μιγμάτων διαλυτών για διεργασίες χημικής απορρόφησης CO2

Θεματική Περιοχή:

Μηχανική διεργασιών & συστημάτων
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 11:30
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 10