Στοιχεία Εργασίας P0246

Κωδικός Εργασίας: P0246
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΗΛΙΑΚΕΣ ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΒΑΝΤΙΚΕΣ ΤΕΛΕΙΕΣ ΧΑΛΚΟΓΕΝΙΔΙΩΝ

Συγγραφείς:

Λήδα Γκίβαλου, Ε.Μ.Π. και Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος
Μαρία Αντωνιάδου, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος
Αθανάσιος Κόντος, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος
Πολύκαρπος Φαλάρας, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος

Θεματική Περιοχή:

Υλικά - Νανοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 15:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 12