Στοιχεία Εργασίας P0113

Κωδικός Εργασίας: P0113
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Υγρά απόβλητα τυροκομείου: Μελέτες αερόβιας επεξεργασίας και εκτίμηση της γενοτοξικής και κυτταροτοξικής δράσης σε in vitro συνθήκες

Συγγραφείς:

Τριαντάφυλλος Τατούλης, Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων/Εργ. Περιβαλλοντικών Συστημάτων
Αρτεμισία Δαμάτη, Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων/Εργ. Περιβαλλοντικών Συστημάτων
Αθανασία Τεκερλεκοπούλου, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Χρήστος Ακράτος, Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων/Εργ. Περιβαλλοντικών Συστημάτων
Δημήτριος Βλαστός, Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων/Εργ. Περιβαλλοντικών Συστημάτων
Δημήτριος Ματθόπουλος, Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων/Εργ. Περιβαλλοντικών Συστημάτων
Δημήτριος Βαγενάς, Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων/Εργ. Περιβαλλοντικών Συστημάτων

Θεματική Περιοχή:

Περιβάλλον
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 18:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 10