Στοιχεία Εργασίας P0461

Κωδικός Εργασίας: P0461
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΡΟΥ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ

Συγγραφείς:

Θεματική Περιοχή:

Περιβάλλον
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 19:30
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 10