Στοιχεία Εργασίας P0292

Κωδικός Εργασίας: P0292
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Φυσικοχημικός και φωτο-ηλεκτροχημικός χαρακτηρισμός φωτοανόδων που βασίζονται στο TiO2 για χρήση σε φωτοκυψέλες καυσίμου

Συγγραφείς:

Ευαγγελία Ιωαννίδου, Πανεπιστήμιο Πατρών
Συμεών Μπεμπέλης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Δημήτρης Κονταρίδης, Πανεπιστήμιο Πατρών

Θεματική Περιοχή:

Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχημεία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 17:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 13