Στοιχεία Εργασίας P0338

Κωδικός Εργασίας: P0338
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ APOA1 ΣTHN ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΗΡΙΑΙΩΝ ΟΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ ME ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ RAMAN

Συγγραφείς:

Στεφανι Φερτάκη, Τμήμα Φαρμακευτικής
Διονύσιος Παπαχρήστου, Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμήμα Ιατρικής
Κυριάκος Κυπραίος, Τμήμα Ιατρικής
Χρήστος Κοντογιάννης, Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμήμα Φαρμακευτικής
Μαλβίνα Όρκουλα, Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμήμα Φαρμακευτικής

Θεματική Περιοχή:

Βιοχημική Μηχανική – Βιοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 18:30
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 04