Στοιχεία Εργασίας P0310

Κωδικός Εργασίας: P0310
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Παραγωγή υδρογόνου μέσω ατμοαναμόρφωσης μεθανίου σε χαμηλή θερμοκρασία παρουσία καταλυτών Ni και Rh

Συγγραφείς:

Σοφία Αγγελή, Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ
Αγγελική Λεμονίδου, Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ

Θεματική Περιοχή:

Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχημεία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 16:00
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 13