Στοιχεία Εργασίας P098

Κωδικός Εργασίας: P098
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Συγγραφείς:

Νικόλαος Κολτσακλής, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης/Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Μιχαήλ Γεωργιάδης, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης/Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Θεματική Περιοχή:

Ενέργεια
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 15:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 10