Στοιχεία Εργασίας P0436

Κωδικός Εργασίας: P0436
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΥΓΡΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Συγγραφείς:

Χρήστος Κουκούμης, Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Μιχαήλ Κορνάρος, Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Θεματική Περιοχή:

Περιβάλλον
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 18:15
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 10