Στοιχεία Εργασίας P0151

Κωδικός Εργασίας: P0151
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Droplet passive movement on asymmetric patterned surfaces

Συγγραφείς:

Νικόλαος Χαμάκος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Γεώργιος Καραπέτσας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Μιχαήλ Καβουσανάκης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αθανάσιος Παπαθανασίου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Θεματική Περιοχή:

Φαινόμενα Μεταφοράς
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 19:30
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 11