Στοιχεία Εργασίας P0289

Κωδικός Εργασίας: P0289
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Η ερευνητική δικτύωση των ελληνικών οργανισμών στον τομέα της ενέργεια στα ευρωπαϊκά Προγράμματα Πλαίσιο

Θεματική Περιοχή:

Ενέργεια
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 16:15
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 10