Στοιχεία Εργασίας P0116

Κωδικός Εργασίας: P0116
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Synthesis of Cu/Metal nanowires for transparent electrodes applications

Συγγραφείς:

Παναγιώτης Πρίφτης, Τμήμα Φυσικής , Πανεπιστήμιο Πατρών
Αναστασία Χριστουλάκη, Τμήμα Φυσικής , Πανεπιστήμιο Πατρών
Νικόλαος Σπηλιόπουλος, Τμήμα Φυσικής , Πανεπιστήμιο Πατρών
Δημήτρης Αναστασόπουλος, Τμήμα Φυσικής , Πανεπιστήμιο Πατρών
Αλέξανδρος Βραδής, Τμήμα Φυσικής , Πανεπιστήμιο Πατρών

Θεματική Περιοχή:

Υλικά - Νανοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 18:30
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 12