Στοιχεία Εργασίας P0269

Κωδικός Εργασίας: P0269
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Μελέτη σπινελικών νανοδομών Li-Mn για χρήση σε μπαταρίες λιθίου

Συγγραφείς:

Πηνελόπη Αγγελοπούλου, Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Φώτης Παλούκης, ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
Γεωργία Γκούζια, Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Γιώργος Αυγουρόπουλος, Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμήμα Επιστήμης των Υλικών

Θεματική Περιοχή:

Υλικά - Νανοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 18:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 12