Στοιχεία Εργασίας P0359

Κωδικός Εργασίας: P0359
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

Συγγραφείς:

Γεώργιος Γιαννακάκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ζηνοβία Σκούφα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ελένη Ηρακλέους, Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), ΕΚΕΤΑ, και Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας
Αγγελική Λεμονίδου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεματική Περιοχή:

Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχημεία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 11:15
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 13