Στοιχεία Εργασίας P0189

Κωδικός Εργασίας: P0189
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Άμεση υπολογιστική προσομοίωση της αιώρησης ιζήματος σφαιρικών σωματιδίων κατά τη ροή σε κανάλι

Συγγραφείς:

Παναγιώτης Σαλιακέλλης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)
Στέργιος Γιάντσιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

Θεματική Περιοχή:

Φαινόμενα Μεταφοράς
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 15:15
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 11