Στοιχεία Εργασίας P0191

Κωδικός Εργασίας: P0191
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΒΑΝΑΔΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

Συγγραφείς:

Θεματική Περιοχή:

Βιοχημική Μηχανική – Βιοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 19:15
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 04