Στοιχεία Εργασίας P0167

Κωδικός Εργασίας: P0167
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ (PABR)

Συγγραφείς:

Χρήστος Λύτρας, NTUA, ΙΕΧΜΗ
Γεράσιμος Λυμπεράτος, ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π.

Θεματική Περιοχή:

Μηχανική διεργασιών & συστημάτων
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 12:00
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 10