Στοιχεία Εργασίας P0448

Κωδικός Εργασίας: P0448
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Προσομοίωση ιξωδοπλαστικής ροής σε αποσβεστήρα εκβολής

Συγγραφείς:

Αλέξανδρος Συράκος, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιωάννης Δημακόπουλος, Πανεπιστήμιο Πατρών
Γεώργιος Γεωργίου, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Θεματική Περιοχή:

Φαινόμενα Μεταφοράς
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 18:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 11