Στοιχεία Εργασίας P0265

Κωδικός Εργασίας: P0265
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Sulfur tolerance of Au – Mο – Ni/GDC SOFC anodes under various CH4 Internal Steam Reforming conditions

Συγγραφείς:

Χαράλαμπος Νεοφυτίδης, Πανεπιστήμιο Πατρών-Χημ. Μηχ., ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
Μιχάλης Αθανασίου, Πανεπιστήμιο Πατρών-Χημ. Μηχ., ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Θεματική Περιοχή:

Τιμητική Συνεδρία για τον Καθ. Κ. Βαγενά
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 11:15
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 04