Στοιχεία Εργασίας P0232

Κωδικός Εργασίας: P0232
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Mechanical properties of metal/ceramic composites

Συγγραφείς:

Μαρία Στρατιγάκη, Πολυτεχνείο Κρήτης
Αλέξανδρος Γκότσης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Θεματική Περιοχή:

Υλικά - Νανοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 10:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 12