Στοιχεία Εργασίας P097

Κωδικός Εργασίας: P097
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Ξηρή αναμόρφωση βιοαερίου: Επίδραση του φορέα στην καταλυτική συμπεριφορά υποστηριγμένων μονο- και δι-μεταλλικών καταλυτών Ir.

Συγγραφείς:

Γραμματική Γούλα, Πολυτεχνείο Κρήτης
Παρασκευή Παναγιωτοπούλου, Πολυτεχνείο Κρήτης
Αναστασία Κατσώνη, Πολυτεχνείο Κρήτης
Σωτήρης Φανουριάκης, Πολυτεχνείο Κρήτης
Γεωργία Παλιουδάκη, Πολυτεχνείο Κρήτης
Χρήστος Παπαγεωργίου, Πολυτεχνείο Κρήτης
Ευάγγελος Διαμαντόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης
Ιωάννης Γεντεκάκης, Πολυτεχνείο Κρήτης
Διονύσης Μαντζαβίνος, Τμ. Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πάτρας
Ελευθερία Νικολαϊδου, ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕ, Ερμου 18α, Θεσσαλονίκη

Pages

Θεματική Περιοχή:

Τιμητική Συνεδρία για τον Καθ. Κ. Βαγενά
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 16:00
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 04