Στοιχεία Εργασίας P0378

Κωδικός Εργασίας: P0378
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Υπολογιστική Προσέγγιση Παραγωγής Υδρογόνου σε Αναμορφωτή Ατμού-Μεθανίου

Συγγραφείς:

Γρηγόριος Παναγάκος, Εργαστήριο Ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Συστημάτων και Διεργασιών (ΕΑΝΟΣΥΣ), Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
Σημίρα Παπαδοπούλου, Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης-Εργαστήριο Ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Συστημάτων και Διεργασιών (ΕΑΝΟΣΥΣ), Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), ΕΚΕΤΑ
Σπυρίδων Βουτετάκης, Εργαστήριο Ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Συστημάτων και Διεργασιών (ΕΑΝΟΣΥΣ), Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Θεματική Περιοχή:

Φαινόμενα Μεταφοράς
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 16:15
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 11