Στοιχεία Εργασίας P053

Κωδικός Εργασίας: P053
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

Θεματική Περιοχή:

Μηχανική διεργασιών & συστημάτων
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 10:15
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 10