Στοιχεία Εργασίας P0184

Κωδικός Εργασίας: P0184
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Improved Visible Light Response of Metal/Non-Metal Doped TiO2 Nanoparticles Utilization in Organic Pollutants Degradation

Συγγραφείς:

Ιωάννα Δεληγκιώζη, Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης , Ινστιτούτο Έρευνας & Τεχνολογίας Θεσσαλίας
Μαρία Ε. Παππά, Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Ινστιτούτο Έρευνας & Τεχνολογίας Θεσσαλίας
Πέτρος Σακκάς, Artia Nano Engineering & Consulting
Tatjana Kosanovic Milickovic, Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Ινστιτούτο Έρευνας & Τεχνολογίας Θεσσαλίας
Αλέξανδρος Ζωίκης-Καραθανάσης, Artia Nano Engineering & Consulting

Θεματική Περιοχή:

Υλικά - Νανοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 18:15
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 12