Στοιχεία Εργασίας P0410

Κωδικός Εργασίας: P0410
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΜΕΣΩ ΑΤΜΟ-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΛΥΚΕΡΟΛΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Ni ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ Al2O3 KAI CeO2 – Al2O3

Θεματική Περιοχή:

Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχημεία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 16:15
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 13